prace-pisanie.com

Bankowość i Finanse

„A przecież pieniądze są niewinne. To my obarczamy je własnymi grzechami, demonizujemy i fetyszyzujemy.” – Manana Chyb
Kierunek finanse i bankowości przygotowuje studentów do wykonywania zawodu finansisty. Zmiany jakie dokonujące się w Polsce, ale również w Europejskim Obszarze Gospodarczym powodują ciągły wzrost zapotrzebowania na kadrę, która będzie zdolna do pełnienia funkcji kierowniczych oraz doradczych, dla których niezbędna jest wiedza z zakresu: ekonomii i finansów, prawa bankowego, rachunkowości.
Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do przeobrażeń zachodzących na rynku pracy. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, jak i również nabytych umiejętności praktycznych, przygotowani są do zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, a także tam, gdzie konieczna  jest szeroka wiedza analizy finansowej oraz rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych i zarządzania ryzykiem.
Z tak szerokiego zakresu tematycznego pisze się referaty, prace zaliczeniowe, a także opracowania naukowe kończące naukę na kolejnych etapach studiów, począwszy od licencjatu, poprzez prace magisterskie aż do doktoratów włącznie.

  Praca licencjacka - Bankowość, Finanse, Rachunkowość
  Praca magisterska - Bankowość, Finanse, Rachunkowość
  Praca doktorska - Bankowość, Finanse, Rachunkowość
  Praca dyplomowa - Bankowość, Finanse, Rachunkowość

Mamy specjalistów z wykształceniem z poniższych kierunków

Rodzaje prac

Oferujemy profesjonalne pisanie prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Działamy w całej Polsce, głównie
w miastach takich jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce, Kraków, Opole.
Serdecznie zapraszamy!
Copyrights © prace-pisanie.com 2013 | Wszelkie prawa zastrzeżone REGON: 12345678 NIP: 123-456-78-90
UŻYWANIE CUDZEJ PRACY JAKO WŁASNEJ JEST PLAGIATEM I JEST W POLSCE NIELEGALNE. KOPIOWANIE PRAC NAPISANYCH PRZEZ NASZ SERWIS MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z KONSEKWENCJAMI PRAWNYMI.
Forum